Tre gode grunde til at outsource din virksomheds økonomi

Det kan være en stor opgave at skulle varetage og kunne holde styr på sit firmas økonomi. Det er stressende altid at skulle fokusere på investeringer, omsætningstal og bundtal. At have nogen ansat i dit firma til at varetage din økonomi kræver ofte også, at du åbner ekstra stillinger, designet præcis til dette. Mængden af arbejdsopgaver kan være svingende i det økonomiske felt, og det gør, at du ikke nemt ville kunne love et fast antal timer til din ansatte.

I stedet kunne du overveje, om outsourcing af de økonomiske opgaver er en bedre mulighed for dig.

Outsourcing af økonomi

I et økonomisk sammenhæng er outsourcing et begreb, som dækker over, at du i stedet for selv at varetage din økonomi internt i din virksomhed hyrer en undervirksomhed til at klare de økonomiske opgaver for dig. På denne måde slipper du for selv at skulle holde styr en meget stressfuld del af det at skulle drive en virksomhed.

Fordelene ved outsourcing

  • Stor fleksibilitet. Du behøver ikke selv skulle koncentrere dig om sygemelding, opsigelser mm. når du betaler en tredjepart for at stå for økonomien – det klarer det pågældende firma selv. Du skal heller ikke være bekymret for, om der er en meget svingende mængde arbejdsopgaver. Firmaet stiller præcis den mængde økonomikonsulenter til rådighed, som du står og har brug for i den givne situation.

  • Outsourcing af økonomi betyder ikke, at du mister kontrollen over din økonomi. Du vil stadig have fuld kontrol og rådighed over tallene, men ikke det samme ansvar for at sørge for, at alt er i orden. Det kan man kalde en win-win.

  • Samarbejde med et erfarent og professionelt team. Du hyrer en arbejdskraft til at varetage en specifik opgave, som du så kan være sikker på, at de er 100 procent klar på og har alle de rigtige kompetencer til.