Styrk kendskabet til globale best practices for it-systemer

Uanset hvor i verden du ønsker at lancere et it-system, er ITIL værd at kende til. For ITIL, der står for IT Infrastructure Library, indeholder internationalt anerkendte best practices både for design, lancering og udvikling af it-services. Når det kaldes et library, er det fordi, at ITIL som et bibliotek indeholder flere bøger over, hvordan en it-ydelse kan stykkes sammen optimalt.

Lær om ITIL og ITIL-terminologi

Du kan blive klog på ITIL ved at få en officiel ITIL certification, du kan tage hos en autoriseret leverandør af kurser, fx Global Knowledge. ITIL er det brancheforeningen Axelos, der står bag, og de har udarbejdet flere ITIL-kurser, der kan gøre dig som it-medarbejder kyndig inden for design, levering og brug af it-systemer. Hvor du bliver effektivt sat ind i ITIL-terminologierne.

Få styr på nøglebegreberne

Helt grundlæggende kan du lære om ITIL ved at tage et ITIL4 Foundation-kursus. Her får du styr på en række nøglebegreber som service management, service relationship management og værdiskabelse. ITIL’s serviceværdikæde med dets skiftende inputs og outputs får du ind under huden med kædens delelementer, fx plan, improve, engage, design, obtain og deliver.

Foundation-kursus med ITIL-principper

På et Foundation-kursus i ITIL stifter du bekendtskab med de syv vejledende ITIL-principper, hvor principperne om fokus på værdiskabelse, holistisk arbejdsgang og at holde fx systemet simpelt og praktisk kan nævnes. Hvordan disse principper konkret kan få betydning, vil du få øje for på kurset. Dette ved siden af lidt ekstra viden om, hvorfor ITIL er værd at tage seriøst.

Øg dit ITIL-kendskab trinvist

Styrk derfor din faglige profil med et ITIL-kursus i dag. Når først du har været gennem dit Foundation-kursus, kan du tage ITIL på højere niveauer. Du kan således tage en Intermediate-certificering, hvor du lærer om it-systemers livscyklus, eller hoppe på Practitioner-kurset, hvor du lærer at omsætte din ITIL-viden rent praktisk. Mulighederne for specialisering er mange.