Pfos er et stort problem for miljøet og menneskers sundhed

Pfos tilhører en familie af syntetiske kemikalier kendt som PFAS’er, som anvendes i industrielle processer, brandslukningsskum og andre produkter. Pfos er meget persistent i miljøet og er fundet i forhøjede niveauer over hele verden.

Ud over sin indvirkning på miljøet er pfos blevet forbundet med alvorlige sundhedsrisici for mennesker, herunder kræft, neurologiske skader, hormonforstyrrelser og reproduktionstoksicitet. Pfosen kan bioakkumuleres over tid – hvilket betyder, at det ophobes i organismer som f.eks. fisk og mennesker – hvilket fører til øgede eksponeringsniveauer for hver generation efter hinanden. Da pfosen ikke nedbrydes biologisk, det ophobes i miljøet og passerer op i fødekæden med potentielt ødelæggende konsekvenser.

Pfos frigives i store mængder, som kan gøre skade

På grund af pfos’ allestedsnærværende og dets bioakkumulerende egenskaber er det en vigtig prioritet for regeringer verden over at reducere forureningen med pfos. Som reaktion herpå har mange lande vedtaget strenge regler for at begrænse pfosen-emissioner fra industrielle processer og andre kilder. På trods af denne indsats frigives der dog fortsat store mængder pfos til miljøet som følge af igangværende produktionsaktiviteter og gamle forureningsområder. Derfor er det fortsat en presserende udfordring at reducere forureningen med pfosen, som folket må tage fat på, hvis man skal beskytte folkets planetens økosystemer og menneskers sundhed

Konklusionen er, at pfosen er et vigtigt spørgsmål, der skal tages op for at beskytte både miljøet og menneskers sundhed. En reduktion af forureningen fra pfosanlæg kræver en omfattende tilgang, der omfatter strenge regler, effektiv overvågning, innovative teknologier og inddragelse af offentligheden. Ved at gøre en indsats nu kan vi være med til at sikre en sundere og mere bæredygtig fremtid for alle.

Pfos er skadeligt for miljøet

Når pfosen frigives i miljøet, nedbrydes det ikke let og ophobes i stedet i jorden, vandet og organismer over tid. Desuden tyder forskning på, at det også kan forblive i menneskekroppen i længere tid på grund af bioakkumulation. Det betyder, at langvarig eksponering kan indebære alvorlige risici for menneskers sundhed.

Undersøgelser har vist, at pfosen kan påvirke reproduktions- og udviklingsprocesser, immunsystemets funktion og organsystemer som f.eks. leveren. Desuden kan høje niveauer af pfosen i drikkevand være forbundet med fødselsdefekter og andre sundhedsproblemer hos spædbørn. Langvarig udsættelse for pfosen er også blevet forbundet med øget risiko for visse kræftformer, herunder nyrekræft og testikelkræf.