Benyt juridiske værktøjer som hegnssyn og skelforretning til at afgøre nabostridigheder

Med Sagførerne og deres specialiserede advokatteam ved din side, står du stærkere i alle former for nabostridigheder. Uanset om sagen drejer sig om hegn, skel eller et af de mange andre emner, der gennem årene har ligget bag mange forskellige typer nabostridigheder, så har de ekspertisen og erfaringen til at hjælpe dig bedst muligt igennem processen.

Sagførerne hjælper dig med at arrangere hegnssyn

Der er mange situationer, hvori der kan opstå stridigheder naboer imellem. Uenigheder om hegn eller placeringen af skellinjen mellem ejendomme er et par af de mest hyppige eksempler. Lyder dette bekendt? Så står Sagførerne og deres dygtige advokatteam klar til at hjælpe dig på www.sagfoererne.com. Nogle gange vil alene involveringen af en advokat nemlig være nok til, at uenighederne kan løses. Men hvis dette ikke er tilfældet, kan Sagførerne hjælpe dig med at arrangere hegnssyn og skelforretning. Begge af disse værktøjer kan være med til at sikre en juridisk afgørelse i sagen, som begge parter må rette sig efter. Hegnssyn benyttes ofte i sager, hvor naboer er uenige om højden på, placeringen af, vedligeholdelsen af eller andre forhold omkring hegnet mellem deres grunde. Her går hegnssynet ind og vurderer situationen i forhold til parternes udlægning af sagen, hvorefter de kommer med en afgørelse ud fra de gældende regler på området – som træder i kraft, når naboer ikke kan blive enige. 

Skelforretning giver overblik over skellinjer

Bunder uenighederne i stedet om placeringen af hegnet i forhold til skellinjen eller uenigheder om, hvor skellinjen reelt set går? Så er det i stedet en skelforretning, du bør få arrangeret. Herved kommer der nemlig en landinspektør ud og måler grundene op for på baggrund heraf at komme med en afgørelse af sagen. Dennes afgørelse afhænger dog ikke kun af de fysiske forhold – den afhænger også i høj grad af parternes præsentation af sagen ved skelforretningen – på samme måde som ved hegnssyn. Også her kan du derfor med fordel lade en specialeret og erfaren advokat fra Sagførerne føre ordet for dig. De har nemlig erfaring fra lignende sager samt et indgående kendskab til den relevante lovgivning, og derfor ved de, hvilke pointer det er vigtigt eller klogt at bringe op. På den måde opnår du de bedste forudsætninger for, at sagen kan falde ud til din fordel ved skelforretningen.

Uanset om du søger hjælp til at håndtere dialogen med din nabo eller til at få præsenteret din sag bedst muligt ved hegnssyn eller skelforretning, så er Sagførerne et oplagt valg af samarbejdspartner. Besøg derfor sagfoererne.com allerede i dag, og læs mere om dine muligheder. Der finder du nemlig en masse relevant information, der kan hjælpe dig med at vurdere den situation, du står i.